กิจรรมของอบต.

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรษามหาราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นเจ้าภาพ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรษามหาราชินี ณ บ้านห้วยบอง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ...[ 23 ส.ค. 2559 ]
[อ่านรายละเอียด]
ล่องแก่งแม่น้ำปาย
ล่องแก่ง ...[ 23 ธ.ค. 2558 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเทิดพระเกียรติ ตำบลเมืองแปง ประจำปี พ.ศ. 2558
งานกีฬา ...[ 23 ธ.ค. 2558 ]
[อ่านรายละเอียด]