กิจรรมของอบต.

แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว
แจกผ้าห่มให้กับประชาชนตำบลเมืองแปง วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ...[ 4 ม.ค. 2560 ]
[อ่านรายละเอียด]
อำเภอปายเคลื่อนที่
อำเภอปายเคลื่อนที่(อำเภอยิ้ม) ณ บ้านห้วยหมี หมู่ที่ 8 วันที่ 15 ธันวามคม 2559 ...[ 4 ม.ค. 2560 ]
[อ่านรายละเอียด]
ตัดหญ้าโป่งน้ำร้อนเมืองแปง
ตัดหญ้าบริเวณน้ำพุร้อน ...[ 11 ก.ย. 2559 ]
[อ่านรายละเอียด]